Termeni și condiții

ERMENI ŞI CONDIŢII PENTRU FOLOSIREA SERVICIILOR 

OFERITE DE furnitureclinics.ro

 

OBIECT

Prezentele condiții generale sunt menite să reglementeze relațiile între „Furniture Clinics Bulgaria” EOOD („Furnizor” sau „Vânzător”) și utilizatorii serviciilor oferite pe web site-ul www.furnitureclinics.ro („Utilizator” sau „Cumpărător”).  Utilizatorii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile, astfel încât vă rugăm să le citi cu atenţie înainte de a continua.

Informaţii în conformitate cu Legea privind comerţul electronic şi protecţia consumatorilor DATE PENTRU FURNIZOR

Site-ul www.furnitureclinics.ro  ("Site-ul" sau "Magazinul Online") este deţinut şi întreţinut de  ”Furniture Clinics Bulgaria” EOOD .

sediul și adresa de management: or. Sofia, blvd. President Linkoln, nr. 82

adresa de corespondență: or. Sofia, blvd. President Linkoln, nr. 82

SC "Furniture Clinics Bulgaria" EOOD este înregistrată în registrul comerţului la Agenția registrelor de stat cu CUI 201575408

Autorităţile de supraveghere:

Comisia pentru protecţia datelor personale (KZLD), cu sediul și adresa de corespondenţă: or. Sofia, str. "Ivan Evstatiev Geshev", nr. 15, Tel.: (02) 940 20 46, fax: (02) 940 36 40, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Web site: www.cpdp.bg;

Comisia pentru protecția consumatorului (KZP), cu sediul şi adresa de corespondenţă: or. Sofia, c.p.1000, piața " Slaveykov "nr 4A, et. 3, 4 şi 6, Tel.: (02) 980 25 24, fax: 02/988 18 42, linia fierbinte: 0700 111 22, site-ul Web: www.kzp.bg;

Condiții pentru folosirea magazinului online

Înregistrare

Magazinul online poate fi vizitat și fără înregistrare. Înregistrarea este necesară numai pentru utilizarea anumitor funcționalități ale site-ului şi este absolut gratuită şi voluntară. Pentru a vă înregistra trebuie să aveți cel puţin 18 ani şi să completaţi  formularul de înregistrare 

După finalizarea cu succes a înregistrării veți primi un nume de utilizator şi parolă de acces. Pe o adresă de mail puteți să înregistrați un singur cont. Prin crearea unui cont pe Site, dumneavoastră declarați că aveţi cel puţin 18 ani.

În cazul în care nu doriţi să vă înregistraţi, aveţi opţiune să cumpărați și ca un oaspete, iar în acest caz datele oferite se vor prelucra numai în vederea punerii în aplicare a comenzii specifice și nu se vor stoca pentru comenzi viitoare.

CONDIȚII GENERALE

De la magazinul online pot fi achiziționate numai bunuri care pot fi adăugate în coșul de cumpărături. Toate informaţiile despre produsele oferite pe site, inclusiv, dar nu numai specificaţiile tehnice, condiţiile de garanție, modul de utilizare etc., sunt furnizate de producător sau, respectiv, de importatorul produsului. Furnizorul nu suportă niciun fel de răspundere în caz de informații false, incorecte sau inexacte, informații corecte prezentate într-un mod înșelător, diferență între situaţia actuală și cea arătată, erori tipografice.

PREȚURI

Toate prețurile arătate pe site/magazinul online sunt în lei noi (RON) şi sunt valabile numai în momentul publicării lor. Furnizorul îşi rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, să le modifice în orice moment. Preţurile comenzilor online confirmate de Furnizor sunt finale și nu pot fi modificate. Prețurile arătate pe site/magazinul online sunt finale și includ toate impozitele și taxele fără prețul pentru manipulare și livrare - ce va fi arătat separat în cazul în care este datorat.

Garanția legală 

Toate produsele prezentate pe site și/sau vândute în magazinul online au garanție legală pentru conformitate a bunurilor cu contractul de vânzare conform art. 112-115 din Legea pentru protecția consumatorilor.

Garanția comercială nu afectează drepturile utilizatorilor care decurg din garanţia menţionată în art. 112-115 din Legea pentru protecția consumatorilor. Indiferent de garanția comercială, Vânzătorul este responsabil pentru lipsa de conformitate a bunurilor cu contractul de vânzare, în conformitate cu angajamentul menționat în art. 112-115 din Legea pentru protecția consumatorilor.

Informaţii pentru clienţi

Prin formularul de contact de pe magazinul online, fiecare utilizator poate obţine toate informaţiile menţionate în articolul 4 din Legea pentru protecția consumatorilor, relevante pentru fiecare produs/serviciu oferit pe site și/sau vândute prin magazinul online.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Organul de soluționare alternativă a litigiilor în sensul dispozițiilor art.181n, al.4 din Legea pentru protecţia consumatorilor sunt comisiile de conciliere din cadrul Comisiei pentru protecţia consumatorilor. În caz de litigiu legat de vânzarea online, puteți folosi și site-ul pentru Soluționarea online a litigiilor.

Prevederile art. 3.6, art. 3.7 şi art. 3.8 se referă la clienți în sensul art.13, al. 1, pct. 1 din Dispozițiile suplimentare ale Lefii de protecția consumatorilor.

Comenzi

Comenzile pot face utilizatorii care au acceptat termenii şi condiţiile generale.

Plată

Prețul produsului comandat de la magazinul online pot fi plătit prin una dintre următoarele metode:

Plată la livrare

Transfer bancar

În anumite cazuri, este posibil ca una din metodele de mai sus să nu fi disponibilă. Toate plăţile se efectuează numai în lei românești noi (RON). Când plata se efectuează prin transfer bancar, întreaga sumă din factură datorată trebuie să fie plătită în termen de 5 zile lucrătoare după emiterea facturii. În caz contrat comanda va fi anulată automat.

Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții generale Cumpărătorul își dă consimțământul explicit și fără rezerve în toate cazurile, cu excepţia cazului de ”plată la livrare”, inclusiv, dar fără limitare, în opțiunea "Ridicare de la magazin” să plătească Vânzătorului în avans și în total prețul de vânzare a fiecărui produs comandat. În caz de "plată la livrare" Cumpărătorul predă curierului întreaga sumă datorată (incluzând costul produsului cumpărat şi costul pentru manipulare și livrare), menționat în factură/bonul fiscal și îl autorizează pe curier să livreze toata suma Vânzătorului din numele și pe seama lui.

În caz de ”plată la livrare": Cumpărătorul primeşte de la curier factura/bonul fiscal, la care a fost arătată întreaga sumă datorată, ce include costul produsului cumpărat și costul pentru manipulare și livrare. Cumpărătorul predă curierul întreaga sumă, iar plata se noteze în documentul care atestă și predarea bunului. Același înscris, de asemenea, serveşte și ca confirmare de primire; plata se consemnează în documentul ce atestă predarea bunurilor, iar același document servește și ca confirmare de primire.

Prin acceptarea prezentelor condiţii generale Cumpărătorul confirmă că știe faptul că la plata bunurilor prin transfer bancar/cu cardul, diverșii prestatori de servicii de plată (băncile) pot percepe taxe și/sau comisioane, fiind în întregime responsabilitatea Cumpărătorului să facă verificarea prealabilă pentru valoarea lor.

 

 

Contract

Contractul de vânzare la distanță între Vânzător, așa cum este identificat în Secţiunea I, pe de o parte, și Cumpărătorul, pe de altă, se consideră ca fiind încheiat după confirmarea comenzii de către Vânzător. Confirmarea contractului încheiat la distanță cu Vânzătorul, inclusiv și toate informaţiile după art. 47, alin. 1 din Legea pentru protecția consumatorilor, se realizează pe adresa de mail arătate de Cumpărător.

Livrare

Livrarea bunului comandat de la magazinul online se efectuează pe adrese de pe teritoriul Republicii Bulgaria și al României. Primirea bunului se face numai după semnarea documentului din partea Cumpărătorului, atestând primire-predarea acestuia. Termenele de livrare a produselor comandate prin intermediul magazinului online sunt indicate în confirmarea comenzii făcută de Vânzător.

La specificarea termenelor de către Vânzător în confirmarea comenzii, sunt luate în considerare termenele de livrare oferite de curierul respectiv. Vânzătorul îl notifică pe Cumpărător privind orice modificare a duratei de livrare printr-un mesaj trimis în adresa de email. Cu excepția situației de "plată la livrare", toate termenele de livrare încep să curgă odată ce a fost plătită întreaga sumă datorată, ce include costul bunului și costurile de manipulare și livrare.

Bunul se livrează standard direct și contra semnătură. În caz de obiecte mai mari (definită după părerea agentul/curierul de livrare) livrarea se face până la intrarea clădirii. În caz de imposibilitate sau dificultate de a efectua livrare pe adresa destinatarului, coletele se predea după cum urmează: 1. pentru adrese de serviciu - persoanei cu care lucrează destinatarul, menţionându-se numele și funcția/sectorul persoanei care a primit coletul. 2. pentru domiciliu  - unui membru al familiei, menţionându-se numele persoanei care a primit coletul și relația acesteia cu destinatarul. În caz de imposibilitate să se predea coletul la prima vizită, dar nu din cauza Vânzătorului/curierului (în caz că nu este nimeni la adresă etc), persoana care efectuează livrarea lasă notificare unde arată telefon de contact, la care destinatarul urmează să sună în termen de trei zile lucrătoare ca să fie stabilit un termen nou de efectuare a livrării. În caz de imposibilitate să se predea coletul și la a două vizită, dar nu din cauza Vânzătorului/curierului, contractul de vânzare la distanță se reziliază automat, iar în astfel de cazuri ca sancțiune pentru nerespectarea obligațiilor sale de către Cumpărător, Vânzătorul menține toate sumele plătite prealabil de Cumpărător. Cele prevăzute în fraza anterioară se referă și atunci când destinatarul refuză nejustificat să accepte anumită livrare. Vânzătorul/curierul nu este răspunzător pentru neexecutarea contractului în cazurile în care Cumpărătorul a specificat date personale incorecte sau incomplete, inclusiv atunci când a arătat o adresă incompletă, incorectă sau fictivă.

Ridicare de la magazin

"Ridicarea de la magazin" oferă posibilitatea ca marfa comandată de pe Magazinul online să fie primită de la magazinul Vânzătorului, situat în adresa din or. Sofia, blvd. President Linkoln, nr. 82

Produsul se primește după o confirmare electronică a comenzii. Pentru a vă beneficia de opțiunea "Ridicare de la magazin” este necesar: Să faceți comandă pe magazinul online. Să completați corect toate câmpurile din formularul de comandă, specificând în mod obligatoriu destinatarul bunului. Să plătească prețul produsului, după care obligatoriu să primiți o confirmare a comenzii, trimise de Vânzător. Marfa trebuie primită nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data confirmării electronice a comenzii, în situația în care primirea se face numai în orele de lucru ale magazinului, numai de către persoana indicată ca destinatarul, obligatoriu după prezentare a unui document de identitate, numărul de ordine și după semnarea confirmării de primire.

Vânzătorul nu este responsabil pentru marfă neprimită/necăutată în termen. După expirarea termenului de primire, Vânzătorul are dreptul să calculeze taxă de depozitare în cuantum de cinci leve bulgărești (BGN) pe zi pentru fiecare produs.

Verificare la primire Reclamații

La primirea mărfii cumpărătorul este obligat să o verifice imediat și în caz că constată defecțiuni vizibile, lipsa unui accesoriu ce îi aparține și/sau a oricărui document cerut de legislația bulgară, o informează imediat pe persoana care efectuează livrarea. Dacă nu face acest lucru, bunul se consideră a fi aprobat, Cumpărătorul îşi pierde dreptul de a pretinde mai târziu că marfa este livrată cu defecțiuni vizibile, cu privire la lipsa de orice dintre accesoriile ce o însoțește și/sau oarecare dintre documentele cerute de legislația bulgară. Reclamațiile de marfa achiziţionată prin magazinul online se efectuează în conformitate cu normele Legii pentru protecția consumatorilor (doar pentru consumatori) și/sau în conformitate cu termenii și condițiile de garanția lor comercială. Adresă pentru plângeri: or. Sofia, str. Vitoshka Zornitsa, nr. 2

Refuzul unui contract la distanţă

În temeiul art. 50 din Legea pentru protecţia consumatorilor Cumpărătorul, având calitatea de consumator în sensul Legii pentru protecţia consumatorilor, este îndreptățit să rezilieze contractul la distanţă, fără să prezente vreun motiv, fără penalităţi şi fără compensaţii sau orice cost suplimentar (cu excepţia cheltuielilor prevăzute de art. 54, alin. 3 și art. 55 din aceeași lege) în termen de 14 zile de la data acceptării mărfurilor de către Cumpărător sau către o parte terţă, altă decât transportatorul și persoana indicată de către Cumpărător, sau în cazul în care Cumpărătorul a comandat multe bunuri întru-un ordin, dar produsele se livrează separat – începând cu data la care Cumpărătorul sau partea terță, altă decât Transportatorul şi persoana indicată de către Cumpărător, acceptă ultimul produs.

Dreptul de reziliere poate fi exercitat numai atunci când Cumpărătorul a predat Vânzătorului marfa în ambalajul ei original și în condiția de vânzare bună, având toate accesoriile și documentele mărfii, precum și bunul fiscal/factura privind cumpărătură.

În caz de drept de reziliere exercitat a unui contract la distanţă, Cumpărătorul trebuie să trimită sau să dea marfa înapoi Vânzătorului nu mai târziu de 14 zile de la data la care consumatorul a comunicat Vânzătorului pentru decizia sa de a se retrage din contract. Până la transferul mărfii Vânzătorului, riscul de deteriorare sau distrugere pe întâmplare a acesteia se suportă în întregime de către Cumpărător.

Politica de protecția datelor personale

Datele de caracter personal pe care Vânzătorul le prelucrează la admiterea și efectuarea comenzii sunt protejate de Politica de confidențialitate adoptată de Vânzător.

ALTE CONDIŢII

Vânzătorul se angajează să furnizeze numai serviciile prezentate în site, și în stare în care acestea sunt prezentate. Toate informatiile prezentate pe site, inclusiv, dar nu se limitează la design, disponibilitate, preţurile și locația bunurilor este valabilă doar la momentul prezentării acestora, iar Vânzătorul își rezervă dreptul în orice moment să le schimbe fără preaviz. Este responsabilitatea consumatorului să verifice termenii de utilizare ai site-ului, precum și informațiile despre prețuri, disponibilitate etc., ca să fie prompt informat în cazul în care se realizează orice modificări. În toate cazurile, schimbarea eventuală are efect în viitor și nu influențează comenzile deja confirmate de către Vânzător, înainte de a le efectua.

Vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul și securitatea site-urilor spre care se face referire prin link-urile postate pe prezentul site. Accesul pe aceste link-uri şi utilizarea site-urilor la care fac referire acestea, este în total pe proprie răspundere și risc. În cazurile când acest lucru este necesar, utilizatorii site-ului sunt obligați să furnizeze informații corecte și complete solicitate lor.

Pentru utilizatorii necorecți accesul la resursele site-ului și la magazinul online va fi blocat. Conturile utilizatorilor care încalcă condițiile de utilizare valabile pentru acest magazin online, precum și conturile utilizatorilor care nu se folosesc conform destinaţiei lor, vor fi șterse.

Aspecte neprevăzute în aceste condiţii generale se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii Bulgaria în vigoare. Toate litigiile referitoare la interpretarea şi punerea în aplicare a acestor termeni şi condiţii şi la interpretarea şi aplicarea contractelor de vânzare la distanță privind bunurile comandate de pe magazinul online, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate, litigiul va fi soluționat de instanța competentă: la cerere din partea consumatorilor, conform art.113 din Codul de procedură civilă, iar în restul cazurilor, dacă responsabilitatea nu este arătată în mod imperativ - în fața instanței competente din or. Sofia în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă și anume - Judecătoria din Sofia (Софийски районен съд) sau Tribunalul Sofia (Софийски градски съд).

O eventuală nulitate a oarecare dispoziție din prezenții termeni şi condiţii nu va duce la nulitatea întregului contract.

Prezenții termeni și condiții intră în vigoare pentru toţi Utilizatorii Site-ului, începând cu .... 2018.

Contactează-ne

0757588743 ;

REZOLVĂ PROBLEMA

Aveți nevoie de ajutor pentru reparații sau pete

Livrare

Comenzile sunt livrate de DPD

Despre noi

Repararea și curățarea pieilor

Acoperim toate aspectele legate de piață
pentru a oferi cele mai bune
produse de calitate la cele mai
competitive prețuri.

Compania a fost infiinţată în anul 2004, este situată în nord-estul Angliei. De aici Furniture Clinic produce o gamă unică de produse pentru curățarea, repararea și restaurarea pielii, utilizate în numeroase industrii, inclusiv
mobilier, automobile, haine, genţi si multe altele.

Cookie-uri obligatorii

Aceste module cookie sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate. Astfel de module cookie sunt setate doar ca răspuns la acțiunile pe care le întreprindeți, cum ar fi alegerea privind limbă, monedă, sesiunea de conectare, preferințele de confidențialitate. Vă puteți seta browserul să blocheze aceste cookie-uri, dar atunci este posibil ca site-ul nostru să nu funcționeze.

Cookie-urile pentru Google Analytics

Aceste module cookie sunt de obicei setate de către partenerii noștri de marketing și publicitate. Acestea pot fi folosite de către acestea pentru a construi un profil care vă interesează și pentru a vă afișa ulterior anunțuri relevante. Dacă nu permiteți aceste module cookie, nu veți primi reclame orientate în funcție de interesele dumneavoastră.

Module cookie de marketing

Aceste module cookie ne permit să măsurăm traficul de vizitatori și să vedem sursele de trafic prin colectarea de informații în seturi de date. De asemenea, acestea ne ajută să înțelegem ce produse și acțiuni sunt mai populare decât altele.

Call Now